Menu

Mediation

Passende redskab til konfliktløsning

Lær at fungere som mediator.

På modulet Mediation lærer du at håndtere konfliktløsningsprocesser i en erhvervsretlig kontekst, at supervisere eller coache andre i deres arbejde med konflikter, du lærer om den fem-fasede mediationsproces, om de etiske vilkår, og du får teorien bag mediation på plads så du efterfølgende kan formidle mediation som redskab til konfliktløsning hvor alle parter får optimalt og konstruktivt udbytte af processen.

Du får viden om:

  • Teori, værktøjer, processer inden for mediationsområdet generelt, og når organisationen er i højeste kontekst
  • Psykologiteori der er knyttet til området konflikter
  • Kommunikationen der er knyttet til området
  • Leder- og medarbejderstile og -profiler
  • Facilitering og faciliteringsprocesser i organisatorisk kontekst
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Mediation
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Næstved
Studievejledere
Slagelse
Roskilde
Studievejledere

X
X