Menu

Metode og videnskabsteori

Viden og forståelse

På modulet Metode og videnskabsteori får du forståelse for relevante videnskabsteoretiske traditioner, problemstillinger og hypotesetestning. Du lærer at reflektere over anvendelsen i praksis inden for jordbrug, miljø eller natur, og du får udviklingsbaseret viden om relevante problemstillinger af teoretisk og videnskabelig/metodologisk art.

Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav

Erhvervsakademiuddannelsen Jordbrugsteknolog eller anden relevant uddannelse med dokumenteret faglige kvalifikationer på mindst erhvervsakademiniveau.

Økonomi og tilskud
Titel Metode og videnskabsteori
ECTS point 5
Niveau Professionsbachelor (PBA)
Studiesekretær og Studievejleder
Slagelse

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X