Menu

Mikrobiologi

Grundlæggende viden på det mikrobiologiske område

Deltag i løsning af problemstillinger inden for mikrobiologi i produktionen.

Modulet Mikrobiologi omfatter grundlæggende viden inden for mikrobiologi og mikrobiologi i produktionen.

Du får viden om:

 • Bakteriers og svampes morfologi, fysiologi og vækstkrav
  • Patogene mikroorganismer
  • Indikatorbakterier
  • Fermenteringsorganismer
 • Mikrobiologiske arbejdsmetoder i laboratoriet
  • Aseptisk arbejde
  • Pladespredning
  • Mikroskopi
  • ATP og kontaktplader
 • Mikroorganismer i fødevareproduktionen
  • Fermentering
Holdoversigt og tilmelding
 
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Mikrobiologi
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

X
X