Menu

Modellering

Modelleringens rolle i softwareudvikling

Lær at udarbejde modeller til programmering og databaser

På modulet Modellering lærer du at udarbejde databasedesign ud fra en begrebsmæssig datamodel og efterfølgende implementere dit design i et databasesystem. Med denne viden kan du tilegne dig kvalifikationer bredt inden for it-udvikling.

Du får viden om:

  • Begrebsmæssig modellering
  • Beskrivelser af krav og brugsmønstre
  • Transformation fra begrebsmæssig model til logisk model
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Modellering
ECTS point 5
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

X
X