Menu

Økologi og bæredygtighed

Omstilling til økologi

Stå i spidsen for økologiske omlægningsprojekter.

På modulet Økologi og bæredygtighed lærer du om etablering af miljøstyringssystemer, du får styr på lovgivningen for økologiske spisemærker, og du bliver i stand til at deltage i miljøcertificering og registrering af storkøkkenet som bruger af økologiske spisemærker.

Du får viden om:

  • Økologi og det økologiske spisemærke
  • Omlægning til økologi
  • Det bæredygtige køkken mht. ressourcer og miljø
  • Miljøstyringssystemer
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Økologi og bæredygtighed
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X