Menu

Økonomistyring i praksis

Hold virksomheden på rette spor

På modulet Økonomistyring i praksis lærer du at definere relevante ‘key performance indicators’ (KPI) for virksomheden. Det betyder, at du kan definere, hvilke indikatorer virksomhedens præstationer skal måles på. Samtidig lærer du at følge op og undersøge, hvordan det går virksomheden i praksis.

Du får viden om:

  • Fra teori til praksis
  • Budget og budgetkontrol
  • Intern økonomirapportering
  • Investering – herunder optimal levetid og differensinvesteringer
  • Finansiering
  • Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis
Holdoversigt og tilmelding

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
05/02/2019

Undervisningsdage:
Tirsdage kl. 17:30-20:45 - OBS Eksamen i uge 24/25

Tidspunkt:
17:30-20:45

Pris:
3.850,-

Eksamensdato: 20/05/2019

Tilmeld

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
02/09/2019

Undervisningsdage:
Mandage kl. 17.30-20.45 - OBS mundtlig eksamen uge 2 2020

Tidspunkt:
17:30-20:45

Pris:
3.850,-

Eksamensdato: 09/12/2019

Tilmeld
.
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Økonomistyring i praksis
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X