Menu

Omkostningsanalyse, kalkulationer og prissætning

På modulet Omkostningsanalyse, kalkulationer og prissætning får du viden om:

  • Branchespecifikke omkostnings parametre.
  • Branchenøgletal.
  • Benchmarking.
  • Kalkulationsteori.
  • Risikovurdering
  • Prisdannelse.
  • Konkurrencevurdering.
Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav

Erhvervsakademiuddannelsen Jordbrugsteknolog eller anden relevant uddannelse med dokumenteret faglige kvalifikationer på mindst erhvervsakademiniveau.

Økonomi og tilskud
Titel Omkostningsananlyse, kalkulationer og prissætning
ECTS point 5
Niveau Professionsbachelor (PBA)
Studiesekretær og Studievejleder
Slagelse

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X