Menu

Omsætning af fast ejendom

Ejendomshandlens faser

Få styr på dokumenterne ved ejendomshandel.

Med modulet Omsætning af fast ejendom lærer du at rådgive kunder om alle ejendomshandlens faser i relation til de udarbejdede dokumenter såsom salgsopstilling, købsaftale, formidlingsaftale, salgsbudget og salgsprovenu. Du bliver i stand til at anvende de regler, der er relevante for ejendomsmæglerens arbejdsopgaver i relation til håndtering af dokumenter, du får kendskab til misligholdelsesbeføjelser, og hvornår de ophører, og til de særlige skatteforhold ved forældrekøb og udlejning af sommerhus.

Du får viden om:

  • Byggetekniske forhold og kendskab til byggematerialer og konstruktioner samt ofte forekommende skader
  • Byggelovgivningen, herunder bygningsreglementet
  • Skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og udlejning af sommerhuse

Tilmeld dig her via  FINANSTILMELDING.DK

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Omsætning af fast ejendom
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

X
X