Menu

Pædagogik og Kommunikation

Kommuniker professionelt og effektivt

Lær at klare pædagogiske og kommunikative udfordringer.

På modulet Pædagogik og kommunikation beskæftiger du dig med voksenlæring og erfaringspædagogik for eksempel i forhold til planlægning og evaluering af lærerprocesser, og du bliver fortrolig med innovative læringsprocesser og kan indgå i kommunikative overvejelser i et professionelt samarbejde.

Du får viden om:

  • Teori og metode i relation til pædagogik og kommunikation i forhold til det social- og sundhedsfaglige felt.
  • Voksenlæring og erfaringspædagogik.
  • Didaktiske overvejelser i relation til pædagogisk praksis i det social- og sundhedsfaglige felt, eksempelvis i forhold til borgergrupper med særlige forudsætninger, pårørende, elever eller samarbejdspartnere
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Pædagogik og Kommunikation
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder

X
X