Menu

Pædagogisk ledelse

Pædagogisk ledelse af skoler.

Lær at varetage jobbet som pædagogisk leder på en måde, der kommer skolens udfordringerne konstruktivt i møde.

Modulet Pædagogisk ledelse introducerer dig til forskellige teorier, begreber og metoder om pædagogisk ledelse. Faget beskæftiger sig også med, hvordan man finder balancen mellem autonomi og styring i folkeskolen, og hvordan man leder individer og teams i en professionskultur.

Du får viden om:

  • Skolens vilkår, rolle og opgave i samfundet
  • Skolen i moderniteten – opgaver og udfordringer, herunder internationale, nationale og lokale uddannelsespolitiske strømninger. Læring, dannelse og uddannelse
  • Vilkår for skoleledelse
  • Autonomi og styring i og af folkeskolen. Ledelse af professionskulturer
  • Ledelse af skolens udvikling
  • Lederroller. Ledelse af individuelle og organisatoriske lærerprocesser. Ledelse i og af team og grupper. Kommunikation
Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Pædagogisk ledelse
ECTS point 5
Niveau Diplom
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Nykøbing
Køge
Køge

X
X