Menu

Patogene bakterier i fødevarer

Aktuelle patogene bakterier.

Dette kursus henvender sig primært til laboranter, der har basalt kendskab til bakteriologi.

 

De emner der indgår i kurset er:

Teoretisk kursus, hvor vi gennemgår eksempler på:

  • Virulensfaktorer, der bevirker bakteriel kolonisation og/eller beskadiger værten
  • Immunforsvarets reaktioner

Om udvalgte bakterier orienterer vi om forekomst, betydning, smitteveje og patogenicitet

Oplagte bakterier er:

  • Listeria monocytogenes
  • Salmonella
  • Campylobacter jejuni/coli
  • Clostridium perfringens
  • Staphylococcus aureus
  • VTEC (særligt E.coliO157:H7)

Herunder kan andre bakterier medtages efter aktualitet.

Undervisningen foregår ved vekselvirkning mellem gennemgang af teori, gruppeopgaver og diskussion – med hovedvægten lagt på teorien.

For yderligere oplysninger kontakt  Mette Nielsen, tlf. 5076 2699, meni@easj.dk

Holdoversigt og tilmelding

24/10/2017

Roskilde 1

4600,-

18/04/2018

Roskilde 1

4600,-

 
Adgangskrav
Økonomi og tilskud
Titel Patogene bakterier i fødevarer
Underviser
Roskilde
Roskilde

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X