Menu

Patogene bakterier i fødevarer

Aktuelle patogene bakterier.

Dette kursus henvender sig primært til laboranter, der har basalt kendskab til bakteriologi.

 

De emner der indgår i kurset er:

Teoretisk kursus, hvor vi gennemgår eksempler på:

  • Virulensfaktorer, der bevirker bakteriel kolonisation og/eller beskadiger værten
  • Immunforsvarets reaktioner

Om udvalgte bakterier orienterer vi om forekomst, betydning, smitteveje og patogenicitet

Oplagte bakterier er:

  • Listeria monocytogenes
  • Salmonella
  • Campylobacter jejuni/coli
  • Clostridium perfringens
  • Staphylococcus aureus
  • VTEC (særligt E.coliO157:H7)

Herunder kan andre bakterier medtages efter aktualitet.

Undervisningen foregår ved vekselvirkning mellem gennemgang af teori, gruppeopgaver og diskussion – med hovedvægten lagt på teorien.

For yderligere oplysninger kontakt Kaj Reiter tlf. 50762669, KaRe@easj.dk

Holdoversigt og tilmelding

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
28/05/2019

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:

Pris:
4.600,-

Eksamensdato:

.
Titel Patogene bakterier i fødevarer
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Studievejledere

X
X