Menu

Personale, strategi og virksomhedsudvikling

Viden og forståelse

På modulet Personale, strategi og virksomhedsudvikling får du viden om relaterede virksomheders vilkår og interessenter inden for jordbrug, miljø eller natur på både nationalt og internationalt niveau, og du får forståelse for og kan reflektere over teoretiske modeller vedrørende virksomhedernes strategiske og personalemæssige udvikling.

Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav

Erhvervsakademiuddannelsen Jordbrugsteknolog eller anden relevant uddannelse med dokumenteret faglige kvalifikationer på mindst erhvervsakademiniveau.

Økonomi og tilskud
Titel Personale, strategi og virksomhedsudvikling
ECTS point 10
Niveau Professionsbachelor (PBA)
Studiesekretær og Studievejleder
Slagelse

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X