Menu

Persondataforordning

Er du klar til den nye persondataforordning?

Arbejder du med følsomme persondata?
Er du sekretær, ansat i lignende stilling i en kommune, jobcenter, bibliotek, fængsel, hospital, plejecenter, skat, uddannelsesinstitution, skole, boligselskab, lægepraksis eller fagforening, så er kurset noget for dig.
Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft og medfører skærpede krav og markant øgede sanktioner over for offentlige myndigheder og private virksomheder samt dataansvarlige medarbejdere.

Persondataforordningen er grundlaget for den videre digitaliseringen, derfor kan man ikke undtages regelsættet.

Omverden og samarbejdspartnere skal have tillid til, at du og din virksomhed behandler fortrolige personoplysninger korrekt.

Med kurset opnår du den nødvendige indsigt i det gældende regelsæt og for en forståelse for, hvad de nye regler og krav indebærer.

Emner:

Sådan er Persondataloven

Anvendelsesområde

Definitioner i Persondataloven

God databehandlingsskik

Personoplysninger

Børn og Unge

Den registreredes rettigheder

Anmeldelser og tilladelser

Sikkerhedsbekendtgørelsen/vejledning

TV-overvågning

Den nye dataforordning

Forskellene mellem Persondataloven og Persondataforordningen, herunder

Definitioner på personoplysninger

Børn og unge(samtykke)

The right to be forgotten

Databeskyttelsesrådgiver

Anmeldelse af brud på datasikkerhed

Salg af oplysninger

Videregivelse af oplysninger

Underviser:

Tommy Jensen, Roskilde

Kursusdato:
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 9.00 – 16.00
Undervisningssted: Elisagårdsvej 5, 2.sal, 4000 Roskilde.
(Parkering: Der henvises til Ros Torvs parkeringshus)

Deltagerpris:

Kr. 2.500,- inkl. moms og forplejning.

Yderligere oplysninger og tilmelding kontakt:

Else Kähler 5076 2844 eller på mail: elka@easj.dk

 

Titel Persondataforordning
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

X
X