Menu

Det personlige lederskab 1 – Lederkommunikation

Forstå de kommunikative aspekter

På modulet Det personlige lederskab 1: Lederkommunikation får du skærpet din opmærksomhed på og forståelse af lederskabets mange forskellige kommunikative aspekter. Du lærer om den betydning kommunikation har både for din udøvelse af ledelse og for de muligheder, du har for at udvikle dit eget lederskab. Du får lagt grunden til en fortsat teoretisk funderet udvikling af dine beslutnings- og handlingskompetencer, hvilket giver dig gode forudsætninger for en fortsat bevidst udvikling af dit eget lederskab.

Modulet indeholder endvidere en introduktion til selve Diplomuddannelse i ledelse.

 

 

Du får viden om:

  • Kommunikationsteori
  • Videnskabsteori
  • Ledelsesfilosofi
  • Dialog i ledelse
  • Iagttagelse af egen ledelsespraksis
Holdoversigt og tilmelding

10/01/2018

Uddannelsesvej 22, Køge

09:00-15:30

6.500,-

Tilmeld

10/01/2018

Uddannelsesvej 22, Køge

09:00-15:30

6.500,-

Tilmeld

29/08/2018

Maglegårdsvej 8, Roskilde

08:30-15:30

7.100,-

Tilmeld
 
Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Det personlige lederskab 1
ECTS point 5
Niveau Diplom
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

X
X