Menu

Positiv psykologi i organisationen

Positiv psykologi i organisatorisk sammenhæng

Positiv psykologi i organisationen

Du får viden om:

  • Positiv psykologi til organisationen og oversætter det til konkrete resultater
  • Udvikling af processen, der bruger positiv psykologi til at skabe vækst og engagement, samt giver mening og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen
Holdoversigt og tilmelding
 
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Positiv psykologi i organisationen
ECTS point 5
Niveau -
Eksamen 03/04/2018
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

X
X