Menu

Proces og metode

Få struktureret din tilgang.

Få ny viden på en fagligt korrekt og struktureret måde.

Med modulet Proces og metode lærer du at opsøge viden inden for et selvvalgt teknisk emne, at anvende teorier og metoder til fortolkning af data, at formidle din viden i form af en teknisk rapport og du får metoder og teorier til at transformere et teknisk emne fra fagligt til videregående niveau.

 

Du får viden om:

  • Litteratursøgning
  • Formulering af et emne
  • Metodevalg
  • Problemformulering
  • Fordybelse i teori
  • Anvendelse af teori til diskussion af teoretiske og praktiske problemstillinger
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Proces og metode
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X