Menu

Procesfacilitering

Engageret miljø og velfungerende grupper

Få større og mindre grupper til sammen at skabe resultater.

På modulet Procesfacilitering får du grundlæggende viden om praksis og anvendelse af metode og teori inden for facilitering. Du får en række teknikker og modeller, som du kan benytte til at skabe involvering, læring, udvikling og resultater.

Du får viden om:

  • Facilitering som metode og facilitering i praksis i organisatorisk kontekst
  • Interpersonel kommunikation og udviklende feedback
  • Rollen som facilitator
  • Teoretisk og praktisk forståelse for de vigtigste discipliner og kernekompetencer i facilitering
  • Etik og moral i facilitering i organisationer
  • Gruppepsykologisk forståelse
  • Beslutningsprocesser, koncensusdannelse og konflikthåndtering
  • Effektfulde værktøjer til facilitering af grupper
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Procesfacilitering
ECTS point 5
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Næstved
Studievejledere
Slagelse
Roskilde
Studievejledere

X
X