Menu

Procesteknik

Udfør procesteknik på pilot- og procesanlæg

Bliv kvalificeret til at arbejde på pilotanlæg inden for fødevare-, kemisk- og bioteknologisk industri.

Med modulet Procesteknik lærer du at fremskaffe nødvendig dokumentation til risikovurdering af pilotanlæg, lærer at anvende viden om brandhygiejne og relevante reguleringsprincipper for pilotanlæg, du får viden om relevante styringsprogrammer, forståelse for produktion og anvendelse af damp, trykluft og vand i forskellige kvaliteter og skal gennemføre praktisk forsøgsarbejde individuelt eller gruppevis.

Du får viden om:

  • Analyse af udvalgte pilotanlæg inden for fødevare-, kemisk- og bioteknologisk industri
  • Sikker betjening af pilotanlæg
  • Forståelse af regulering af udvalgte pilotanlæg
  • Forståelse af processtyring af udvalgte pilotanlæg
  • Forståelse af procesanlægs sekundære anlæg
  • Projektarbejde
Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud
Titel Procesteknik
ECTS point 10
Niveau Akademi (AK)

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X