Menu

Procesteknik

Udfør procesteknik på pilot- og procesanlæg

Bliv kvalificeret til at arbejde på pilotanlæg inden for fødevare-, kemisk- og bioteknologisk industri.

Med modulet Procesteknik lærer du at fremskaffe nødvendig dokumentation til risikovurdering af pilotanlæg, lærer at anvende viden om brandhygiejne og relevante reguleringsprincipper for pilotanlæg, du får viden om relevante styringsprogrammer, forståelse for produktion og anvendelse af damp, trykluft og vand i forskellige kvaliteter og skal gennemføre praktisk forsøgsarbejde individuelt eller gruppevis.

Du får viden om:

  • Analyse af udvalgte pilotanlæg inden for fødevare-, kemisk- og bioteknologisk industri
  • Sikker betjening af pilotanlæg
  • Forståelse af regulering af udvalgte pilotanlæg
  • Forståelse af processtyring af udvalgte pilotanlæg
  • Forståelse af procesanlægs sekundære anlæg
  • Projektarbejde
Holdoversigt og tilmelding

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
04/09/2018

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:
15:30-19:30

Pris:
4.500,-

Eksamens dato: 18/12/2018

Tilmeld
.
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Procesteknik
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X