Menu

Produktion og restprodukter

Viden og forståelse

På modulet Produktion og restprodukter får du udviklingsbaseret viden om næringsstoffer, rensningsprocesser og udnyttelse af restprodukter i relation til jordbrug, miljø eller natur. Du får forståelse for næringsstoffers betydning for miljø og produkters kvalitet, fordøjelighed og sundhed og lærer at reflektere over anvendelsen i praksis.

Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav

Erhvervsakademiuddannelsen Jordbrugsteknolog eller anden relevant uddannelse med dokumenteret faglige kvalifikationer på mindst erhvervsakademiniveau.

Økonomi og tilskud
Titel Produktion og restprodukter
ECTS point 5
Niveau Professionsbachelor (PBA)
Studiesekretær og Studievejleder
Slagelse

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X