Menu

Professionelt lederskab

Forstå ledelseskompetencer, ledelsesidentiteter og ledelseskoncepter

På modulet Det personlige lederskab 2: Professionelt lederskab lærer du at anvende en række forskellige måder at beskrive og forstå ledelseskompetencer, ledelsesidentiteter og ledelseskoncepter på. Dette indebærer teorier om forskellige ledelsesroller, ledelsesstile og klassiske og nyere ledelsesteorier om eksempelvis situationsbestemt ledelse, værdibaseret ledelse og selvledelse. Gennem hele modulet er der et særligt fokus på, hvordan du på samme tid kan håndtere og udvikle dit eget professionelle lederskab til glæde for dine medarbejdere, din organisation og dig selv.

Du får viden om:

  • Mellemlederens rolle
  • Ledelsesteori og ledelsespraksis
    • klassiske ledelsesteorier
  • Ledelsesteori og ledelseskompetencer
    • nyere ledelsesteorier
  • Strategier til håndtering og udvikling af eget professionelt lederskab
Holdoversigt og tilmelding

Køge Handelsskole, Campusbuen 21, 4600 Køge

Opstart:
15/11/2018

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:
09:00-15:30

Pris:
6.500,-

Eksamens dato: 31/01/2019

Erhvervsakademi Sjælland, Femøvej 3, 4700 Næstved

Opstart:
15/11/2018

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:
09:00-15:30

Pris:
6.500,-

Eksamens dato: 31/01/2019

.
Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Det personlige lederskab 2: Professionelt lederskab
ECTS point 5
Niveau Diplom
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Køge
Nykøbing
Køge

X
X