Menu

Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede

Lær at lede mindre rengøringsprojekter

På modulet Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser lærer du at lede og styre små og mellemstore projekter inden for rengøring. Du kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på at udforme og planlægge serviceydelser inden for rengøring og hygiejne.

Du får viden om:

  • Behovsafdækning og projektering
  • Udarbejdelse, igangsætning og opfølgning på tilbud
  • Præsentation af tilbud
  • Indkøb i forhold til praksisanvendelse
  • Vurdering og planlægning af arbejdsplaner og fordeling af medarbejdere mv.
  • Økonomi og drift, herunder personaleomkostninger, investeringer og afskrivninger
  • Hygiejne-, rengørings- og kvalitetsstandarder, fødevaresikkerhed og styring af infektionshygiejne
  • Relevante IT værktøjer til planlægning, kontrol og dokumentation og helhedsorienteret tilgang (generelt i alle emner)
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X