Menu

Projektledelse

Viden og forståelse

På modulet Projektledelse får du udviklingsbaseret viden om projekttyper, bemanding, økonomi, projektstyringsmodeller og værktøjer inden for jordbrug, miljø eller natur.  Du får forståelse for de anvendte projektværktøjer og kan reflektere over anvendelsen i praksis.

Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav

Erhvervsakademiuddannelsen Jordbrugsteknolog eller anden relevant uddannelse med dokumenteret faglige kvalifikationer på mindst erhvervsakademiniveau.

Økonomi og tilskud
Titel Projektledelse
ECTS point 5
Niveau Professionsbachelor (PBA)
Studiesekretær og Studievejleder
Slagelse

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X