Menu

Projektstyring i praksis

Gennemfør projekter succesfuldt

Lær at udvikle og gennemføre projekter.

Modulet Projektstyring i praksis giver dig viden og kompetencer til at udvikle, gennemføre og afslutte projekter i din organisation, så du efterfølgende kan indgå naturligt i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyring. Du lærer at anvende forskellige metoder og teorier og at arbejde selvstændigt med at udvikle din ledelsespraksis inden for projektstyring, projektledelse og projektdeltagelse.

Du får viden om:

  • Grundelementerne og deres indbyrdes sammenhænge i forbindelse med opstart, udvikling og gennemførelse af et projekt
  • Projektlederens kommunikations-, proces- og ledelsesopgaver
  • Projektetableringen og mandat samt evaluering
  • Projektværktøjer
Holdoversigt og tilmelding

26/10/2017

Næstved

08:30 - 15:30

6500,-

31/01/2018

Næstved

08:30 - 15:15

6500,-

12/02/2018

Næstved

17:00 - 21:00

5500,-

11/04/2018

Næstved

08:30 - 15:15

6500,-

29/08/2018

Næstved

08:30 - 15:15

6500,-

03/09/2018

Næstved

17:00 - 21:00

5500,-

07/11/2018

Næstved

08:30 - 15:15

6500,-

 
Adgangskrav
Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonom og tilskud her

 

Titel Projektstyring i praksis
ECTS point 10
Niveau Akademi (AK)

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X