Menu

Psykologi og krisehåndtering

Få psykologisk indsigt

Få viden om psykologi og krisehåndtering.

På modulet Psykologi og krisehåndtering lærer du at vurdere og anvende centrale teorier og metoder inden for psykologi og krisehåndtering med særligt fokus på hvordan man undgår eller nedtrapper konflikter. Du lærer at reagere hensigtsmæssigt på verbale og fysiske overgreb, at bruge alarmsystemer, at tage vare på personalet ved kriser, og du kan opstille og formidle løsningsmuligheder til f.eks. kolleger, samarbejdspartnere og brugere.

Du får viden om:

  • Konflikthåndtering og -afværgelse ved verbale og/eller fysiske overfald
  • Alarmsystemer
  • Adfærds- og krisepsykologi i praksis
  • Samarbejde og kommunikation mellem forskellige personalegrupper, brugere, patienter, indsatte mv.
  • Supervision for personale, såsom at kunne vurdere og reagere på en krisesituation i forhold til medarbejderens behov
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Psykologi og krisehåndtering
ECTS point 5
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X