Menu

Rengøringsledelse og kommunikation

Ledelsesfunktioner i praksis

Lær at lede et serviceteam.

Modulet Rengøringsledelse og kommunikation kvalificerer dig til at analysere og vurdere ledelsesfunktioner i praksis, og lærer dig at lede et serviceteam ved hjælp af ledelsesteorier og ledelsesværktøjer.

Du får viden om:

  • Mangfoldighedsledelse og kulturforståelse
  • Interkulturel kommunikation
  • Distance- og teamledelse
  • Forandringsledelse
  • Konflikthåndtering
  • Relevant lovgivning,
  • Mødeledelse
  • Personaleadministration

 

Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Rengøringsledelse og kommunikation
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

X
X