Menu

Sammenhængende patientforløb

Sammenhæng hos både borgeren og andre involverede

Opnå færdigheder og kompetencer til at koordinere indsatser og indgå i et samarbejde om det sammenhængende forløb.

På modulet Sammenhængende forløb får du viden om og forståelse for de faglige og etiske problemstillinger som knytter sig til fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese, og du får indgående kendskab til det kommunikative aspekt i det tværfaglige samarbejde i sammenhængende forløb.

Du får viden om:

  • Etik og menneskesyn i forhold til pleje og omsorg inden for fagområderne gerontologi, patientologi og salutogenese
  • Kommunikationens betydning som metode til at fremme samarbejde og til at forebygge og løse konfliktsituationer
  • Oplevelse af sammenhæng og redskaber til at understøtte sammenhæng
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Sammenhængende forløb
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder

X
X