Menu

Sanitet

Sanitetstekniske anlæg

På modulet Sanitet får du kompetencer til at håndtere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på sanitetstekniske forsyningsanlæg, ny viden om og kompetencer til at vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer.

Du får viden om:

  • Udluftede og ikke-udluftede spildevandsinstallationer, regnvands- og drænvandsinstallationer, pumpeanlæg, materialer, korrosion, sikring mod brand og støj.
  • Brugsvandsinstallationer, installationsgenstande, varmtvandsbeholdere, cirkulation, isolering, trykforøgning, vandbehandling, materialer, korrosion, støj.
  • Projektering, dimensionering, etablering, drift og vedligeholdelse af sanitetstekniske forsyningsanlæg
  • Installationsformer, valg af relevante tidssvarende løsninger, formidling af løsningsforslag
    Anvendelse af materialer, korrosion og sikring mod brand og støj
Der er ikke åbent for tilmelding pt.
Adgangskrav

Modulet VVS-tekniske begreber skal være bestået.

Økonomi og tilskud
Titel Sanitet
ECTS point 10
Niveau Akademi (AK)

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X