Menu

Socialpædagogik og psykiatri

Bliv klædt på til socialpædagogiske og psykiatriske udfordringer.

Modulet Socialpædagogik og psykiatri giver dig kompetencer til at arbejde og samarbejde med aktører inden for det socialpædagogiske og psykiatriske arbejdsområde. Du bliver fortrolig med teorier og metoder, lærer at vælge løsningsmuligheder der giver kvalitet for borgerne, og du lærer at vurdere konkrete situationer med henblik på at kunne tage vare på dig selv og sikre en professionel tilgang til dit arbejde.

Du får viden om:

  • Systemisk tilgang i mødet med hhv. borger, pårørende og samarbejdspartnere
  • Recovery, rehabilitering og empowerment som tilgange til arbejdet i feltet
  • Socialpædagogiske indsatsformer
  • Arbejdsmiljø i forhold til arbejdet inden for dette felt
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Socialpædagogik og psykiatri
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder

X
X