Menu

Statistik grundlæggende

Viden om den grundlæggende statistik

Dette kursus henvender sig primært til laboranter og teknikere, der har brug for en genopfriskning af statistik.

Det er en forudsætning, at deltageren er bekendt med Excel.

 

De emner der indgår i kurset er:

  • Kort om deskriptiv statistik: data, intervaller, hyppighed og frekvens, kumuleret hyppighed og frekvens, diagrammer
  • Fordelinger: Normal, poisson og binomial
  • Grundlæggende statistiske begreber; middelværdi: og μ, standardafvigelse: s og σ, Varians; s2 og den relative standardafvigelse x/s
  • Usikkerhed: Præcision (repeterbarhed og reproducerbarhed), absolut usikkerhed, relativ usikkerhed, variationskoefficienten (Coefficient of Variation), CV og CV %
  • Kontrolkort
  • Konfidensintervaller, ØTG og NTG (øvre og nedre tolerance grænse)

Undervisningen foregår ved vekselvirkning mellem gennemgang af teori, opgaver og diskussion.

Hvis du har statistiske begreber fra dit daglige arbejde, som du gerne vil have svar på, kan du sende en mail i god tid.

For yderligere oplysninger kontakt kursuskonsulent Kaj Reiter, kare@easj.dk, tlf. 5076 2669.

Holdoversigt og tilmelding

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
24/10/2018

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:

Pris:
4.600,-

Eksamens dato:

.
Titel Statistik grundlæggende
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Studievejledere

X
X