Menu

Statistik

Statistik til erhvervsøkonomiske problemstillinger

Lær at anvende statistik i praksis.

På modulet Statistik lærer du om statistiske fejltyper ved indsamling af data, om statistiske analysemetoders forudsætninger og begrænsninger, og du bliver i stand til at udvælge og anvende relevante statistiske metoder og analyser til at undersøge erhvervsøkonomiske eller samfundsøkonomiske problemstillinger.

Du får viden om:

  • Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning
  • Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
  • Konfidensintervaller og hypotesetest
  • X2 test (antalstabeller, goodness og fit)
  • Ensidig variansanalyse
  • Regressionsanalyse
  • Stikprøveudvælgelse
Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Statistik
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Roskilde
Studievejledere

X
X