Menu

Styring og strategi

Strategisk ledelse og styring. 

Med modulet Ledelse og organisation 2: styring og strategi får du skærpet din opmærksomhed på og forståelse af interne og eksterne relationers betydning for bedre at kunne udøve strategisk ledelse og styring i din egen organisation. Du får viden om for eksempel strategiske beslutninger, strategiprocesser, styringskoncepter og styringsværktøjer som du kan anvende i dine egne ledelsesfunktioner og ledelsesopgaver.

 

 

Du får viden om:

  • Strategi og strategisk analyse
  • Organisationsopskrifter og “trends”
  • Strategisk styring og ledelse
  • Læring og forandring
Holdoversigt og tilmelding

Køge Handelsskole, Campusbuen 21, 4600 Køge

Opstart:
13/11/2018

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:
09:00-15:30

Pris:
6.500,-

Eksamens dato: 29/01/2019

Køge Handelsskole, Campusbuen 21, 4600 Køge

Opstart:
13/11/2018

Undervisningsdage:
Ikke angivet

Tidspunkt:
09:00-15:30

Pris:
6.500,-

Eksamens dato: 29/01/2019

.
Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Ledelse og organisation 2: Styring og strategi
ECTS point 5
Niveau Diplom
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Køge
Nykøbing
Køge

X
X