Menu

Transport Warehouse Management

Organisér transport af varer effektivt og lovligt.

Lær hvordan din virksomhed bedst får varer transporteret ud og hjem.

Modulet Transport og Warehouse management giver dig faglig specialisering inden for transport, lagerstyring og transportjura, så du bliver i stand til at foretage relevante valg ud fra vurdering af omkostninger, serviceniveau, ansvar og regler.

Du får viden om:

 • Transportformerne
  • – Landevej
  • – Sø
  • – Fly
  • – Tog
 • Hubs, terminaler og lagre
 • Indretning
 • Brug
 • Placering
 • Betydningen af INCOTERMS (international standard for handelsklausuler)
 • Trafikstyring
 • Ruteplan
 • Tid (arbejdstid og køre-/hviletid)
 • Materiel
 • Transportdokumenter
 • Generel transportjura
 • Metode
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Transport og Warehouse Management
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Efter- og videreuddannelse

X
X