Menu

Transportjura

Få styr på paragrafferne i national og international transport.

Lær at foretage en juridisk risikoanalyse og vurdér hvilke aftaler og forsikringer din virksomhed har brug for.

Modulet Transportjura giver dig redskaber til at opbygge interne procedurer til at håndtere transportretlige problemer. Du lærer at vurdere transportdokumenter i bevismæssig sammenhæng og at foretage erstatningsberegning inden for transportretten.

Du får viden om:

 • Retskilder og metode
 • Købeloven og International Løsørekøbelov (CISG)
 • Køber og sælgers retstilling, rettigheder og forpligtigelser i forbindelse med Incoterms 2010
 • Aftaleindgåelse (Aftaleloven)
 • Dansk rets almindelige erstatningsbetingelser
 • Principalansvar og selvstændig virkende tredjemand
 • Retsforhold om kontrakter og kontraktudformning
 • Anvendelsesområde for de transportretlige regler og NSAB 2000
 • Landevejstransport – National
 • International – Søret; Luftfragt; Banetransport; Multimodal transport
 • Den juridiske betydning af transportdokumenter for de forskellige transportformer og godstyper
 • Transportansvar og ansvarsfrihedsgrunde
 • Udmåling af erstatninger
 • Transportforsikringer
 • Regler for lager og opbevaring
Holdoversigt og tilmelding

Greve Erhvervscenter; Korskildelund 6, 2670 Greve

Opstart:
18/11/2019

Undervisningsdage:
18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 16/12,6/1-20, 13/1, 20/1, 27/1, 3/2

Tidspunkt:
08:30-14:15

Pris:
3.600,-

Eksamensdato: 24/02/2020

Tilmeld
.
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Transportjura
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Efter- og videreuddannelse

X
X