Menu

Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis

Få gang i din virksomhed med reel vækst og innovation

Det kræver viden, færdigheder og kompetencer at skabe vækst som selvstændig.

Med modulet Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis kommer du i dybden med alle de faktorer, der er bestemmende for reel vækst og innovation i virksomheden.

Du får styr på at bruge markedsføring til at understøtte salget, får redskaber til at trænge ind på et eksportmarked, og bliver klædt på til strategisk at afsøge nye vækstmuligheder for virksomheden.

Du bliver i stand til at vurdere og udvælge et økonomistyringssystem, skabe grundlag for vækst via netværk og relationer og identificere produkter og serviceydelser der er relevante som et led i innovations- og vækststrategien.

Alle teorier og metoder er i relation til praksis.

 

Du får viden om:

  • Samarbejde og netværk i relation til vækst
  • Risikoafklaring og villighed
  • Finansieringsmuligheder og barrierer
  • Eksport og nye kundesegmenter
  • Ledelse, administration og udvikling af ansatte
  • Økonomistyring som strategisk værktøj
  • Markedsføring herunder brug af de sociale medier
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring

 

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis
ECTS point 5
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studiesekretær og Studievejleder
Roskilde
Næstved
Studievejledere
Slagelse
Roskilde
Studievejledere

X
X