Menu

Videregående programmering

Kompetent programmør i udviklingsprojekter

Bliv fortrolig med fundamentale algoritmer og datastrukturer

Modulet Videregående programmering giver dig værktøjer til at holde dig ajour med aktuelle programmeringssprog og udviklingsværktøjer. Du lærer at tilegne dig nye programmeringsteknikker og programdesign, så du løbende har de rette midler og værktøjer til at udvikle kvalitetsprogrammer.

Du får viden om:

  • Objektorienterede designmønstre
  • Grundlæggende datastrukturer og algoritmer, effektivitet
  • Grafer og grafalgoritmer.
  • Sprog og grammatikker, regulære udtryk, tilstandsmaskiner.
  • Lagdelte arkitekturer. API’er og frameworks
Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Titel Videregående programmering
ECTS point 10
Niveau Akademi (AU)
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

X
X