Menu

Ny struktur på Diplomuddannelsen i ledelse

Pr. 1. august 2018 træder en ny studieordning i kraft for Diplomuddannelsen i ledelse. Det betyder, at de nuværende 6 moduler på den obligatoriske del (Det personlige lederskab 1+2, Ledelse og medarbejdere 1+2 samt Ledelse og organisation 1+2) fremover bliver til følgende 3 obligatoriske moduler på hver 10 ECTS point:
  • Det personlige lederskab og forandring
  • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
  • Organisation, udvikling og samskabelse

Retningslinjerne for valgmoduler og afgangsprojekt er ikke ændret i den nye studieordning og den samlede struktur i Diplomuddannelsen i ledelse vil fremover være:

  • 3 grundmoduler på hver 10 ECTS-point
  • 3 valgmoduler på hver 5 ECTS-point
  • 1 afgangsprojekt på 15 ECTS-point

Den nye opbygning har blandt andet til formål at sætte større fokus på læring og praksisorientering. På indholdssiden findes der endvidere nogle nye tematikker med aktuel relevans for lederen. De nye moduler afvikles over et semester med afsluttende eksamen og vil omfatte 8 undervisningsgange, der kan suppleres med studiedage og forskellige former for vejledning m.v.

Studerende, som er i gang med Diplomuddannelsen i ledelse
Nye studerende optages på den nye studieordning fra 1. august 2018.
Studerende, som mangler nogle af de tidligere obligatoriske moduler – fx modul 2 – får anvist en studieplads på ét af de nye moduler jfr. ovenfor men med en eksamen, der svarer til den tidligere studieordning.
Studerende, som er i gang med uddannelsen vil som udgangspunkt blive overført til ny ordning.
Der vil i øvrigt blive en overgangsordning. Alle er velkomne til at rette henvendelse til os for at få udarbejdet en uddannelsesplan for færdiggørelse af uddannelsen.

Kontakt

  • Køge: Studiesekretær Camilla Czuba, tlf: 56670499 og Studiesekretær Christina M. Paulsen, tlf: 56670478
  • Nykøbing F.: Studiesekretær Lisa Vraadal tlf: 50762695

 

Diplom Ledelse Easj

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X