Menu

Økonomi- og ressourcestyring

Få styr på virksomhedens økonomi

Akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring opnår du viden, færdigheder og kompetencer der giver forståelse for de fundamentale økonomiske sammenhænge i virksomheden. Du lærer at forstå forskellene og sammenhængene mellem indtjening, balancestruktur og likviditet og opnår en dybere viden om de enkelte elementer, der indgår i økonomistyringen.

Du får viden om:

  • Økonomi- og aktivitetsstyring
  • Årsregnskab
  • Nøgletal
  • Investeringsformer
  • Budgetter
  • Økonomiske processer
  • Kapacitetsplanlægning
  • Investering og finansiering
  • Budgettering og cost/benefit

TILMELD DIG DE MODULER, DU HAR BRUG FOR – KLIK PÅ MODULERNE UDE TIL HØJRE

Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller nøjes med enkelte moduler. Tager du hele uddannelsen, tager den tre år, vægter 60 ETCS og svarer til ét års fuldtidsstudium.

Uddannelsen består af seks moduler: To obligatoriske moduler, tre valgmoduler og et afgangsprojekt.

Hvert modul har et omfang af 10 ECTS. De valgfrie moduler svarer til 30 ECTS. Du kan vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS.

Bygger du ovenpå med et afgangsprojekt har du en fuld akademiuddannelse i Økonomi- og ressourcestyring.

Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger.

Vi samarbejder med

Titel

AU i Økonomi og ressourcestyring

ECTS

60

Niveau

Akademi (AU)

Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

KONTAKT

Adjunkt
Lektor
Seniorudviklingskonsulent
Roskilde
Konsulent for Efter- og videreuddannelse
Roskilde
Kursussekretær
Roskilde
Studievejleder
Næstved
X
X