Menu

Om EASJ

Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) udbyder videregående uddannelser på fuld tid og deltid. Regionens virksomheder er med til at sikre uddannelsernes aktualitet og vores dimittender får primært praktikplads og job i det private erhvervsliv.  EASJ er tæt på studerende og erhvervsliv i hele regionen med vores fem afdelinger i Køge, Nykøbing Falster, Næstved, Roskilde og Slagelse.

På EASJ kan man vælge mellem 25 karriererettede fuldtidsuddannelser. Plus en lang række fleksible efter- og videreuddannelsesforløb til gavn for erhvervslivet og de ansatte. Vores adelsmærke er at skabe anvendelig viden, der sikrer de studerendes, virksomhedernes og regionens konkurrenceevne nu og i fremtiden. Vores undervisere har brancheerfaring fra erhvervslivet, brænder for deres fagområder og har fokus på virksomhedernes behov.

På Erhvervskademi Sjælland uddanner vi til job i erhvervslivet. Vores mål er at uddanne medarbejdere, der er innovative, professionelle og i stand til at koble teori og praksis. Vi er både tæt på de studerende og tæt på virksomhederne – blandt andet i en lang række projekter, hvor de studerende skaber ny værdi for erhvervslivet. Det nære samarbejde og vores fokus på praktisk anvendelse betyder, at vores studerende får de kvalifikationer, der passer bedst ind på det aktuelle arbejdsmarked.

Ulla Skaarup, rektor

Læs om bestyrelsen her

Fundamentet for vores strategi er vores vision

Visionen skal angive en retning og en ambition for EASJ’s arbejde. Det er EASJ’s vision at uddanne ambitiøse studerende, som vil og kan gøre en forskel
i det sjællandske erhvervsliv.

  • Vi vil uddanne innovative og problemløsende praktikere, der medvirker aktivt til udvikling og vækst.
  • Vi vil tilbyde målrettede uddannelser og faglig udvikling til såvel unge uddannelsessøgende som erhvervsaktive voksne.
  • Vi vil uddanne og danne reflekterende og professionelle praktikere, der med afsæt i et teoretisk fundament og en solid praksisforståelse kan forstå
    og perspektivere udfordringer, træffe aktive valg og løse opgaver i virksomhederne. EASJ’s dimittender kan kombinere det nære med det fjerne med en klar fornemmelse for den globale konkurrences forskellige aspekter.
  • Vi vil gøre ny faglig viden relevant og tilgængelig for erhvervslivet og gennem samarbejde mellem studerende, medarbejdere og virksomheder skabe
    konkrete innovative løsninger.

Struktur for EASJ’s uddannelsesområder/uddannelsesudvalg

EASJ strukturer sin aftagerinddragelse på to niveauer:

Lovbestemte uddannelsesudvalg for hvert sit uddannelsesområde indeholdende beslægtede Professionsbacheloruddannelser (PBA), Diplomuddannelser, Erhvervsakademiuddannelser (AK) og deltids akademiuddannelser (AU)

Et ekspertudvalg for hver enkelt uddannelse (PBA, AK, AU), eller fælles for nært beslægtede uddannelser. Ekspertudvalgene refererer til de respektive uddannelsesudvalg, hvor det findes nødvendigt.

DOWNLOADS

(Klik for stort billede)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X