Menu

Om EASJ

Tæt på dig, erhvervslivet, job og fremtiden

Vi uddanner praktikere til at forme fremtidens erhvervsliv. Vi danner jer som ansvarlige kollegaer – uanset om I vil være ansatte, selvstændige eller iværksættere. På vores uddannelser bliver du en del af et motiverende studieliv og et forpligtende samarbejde med dine undervisere og medstuderende. Du bliver en del af et levende og trygt miljø, præget af tillid, diversitet, lokal forankring og globalt udsyn. Læringsmiljøet er drevet af passionerede ildsjæle, gennem en anerkendende ledelsesform, medbestemmelse og udviklingsmuligheder.

Med en praktiker får din virksomhed en konkurrencedygtig, digitalt dygtig kandidat med stærke samarbejdsevner. Samarbejdet mellem praktikere og virksomhederne begynder under uddannelsen, hvor de studerende er i praktik. Den studerende bliver en del af et netværk, der når ind i virksomhederne og rækker ud i verden – både under og efter uddannelsen. På vores efteruddannelser tilrettelægger vi forløbet efter behovet i din virksomhed. Derfor er vi tæt på dig, på erhvervslivet og på job – både nu og i fremtiden. Vi skaber job, vækst og konkurrenceevne – i regionen og i Danmark. Vi udfører vores opgave sammen med virksomheder, videnscentre og uddannelsesinstitutioner samt væksthuse og vækstcentre i hele regionen.

På Erhvervskademi Sjælland uddanner vi til job i erhvervslivet. Vores mål er at uddanne medarbejdere, der er innovative, professionelle og i stand til at koble teori og praksis. Vi er både tæt på de studerende og tæt på virksomhederne – blandt andet i en lang række projekter, hvor de studerende skaber ny værdi for erhvervslivet. Det nære samarbejde og vores fokus på praktisk anvendelse betyder, at vores studerende får de kvalifikationer, der passer bedst ind på det aktuelle arbejdsmarked.

Ulla Skaarup, rektor

Læs om bestyrelsen her

Fundamentet for vores strategi er vores vision

Visionen skal angive en retning og en ambition for EASJ’s arbejde. Det er EASJ’s vision at uddanne ambitiøse studerende, som vil og kan gøre en forskel
i det sjællandske erhvervsliv.

  • Vi vil uddanne innovative og problemløsende praktikere, der medvirker aktivt til udvikling og vækst.
  • Vi vil tilbyde målrettede uddannelser og faglig udvikling til såvel unge uddannelsessøgende som erhvervsaktive voksne.
  • Vi vil uddanne og danne reflekterende og professionelle praktikere, der med afsæt i et teoretisk fundament og en solid praksisforståelse kan forstå
    og perspektivere udfordringer, træffe aktive valg og løse opgaver i virksomhederne. EASJ’s dimittender kan kombinere det nære med det fjerne med en klar fornemmelse for den globale konkurrences forskellige aspekter.
  • Vi vil gøre ny faglig viden relevant og tilgængelig for erhvervslivet og gennem samarbejde mellem studerende, medarbejdere og virksomheder skabe
    konkrete innovative løsninger.

Struktur for EASJ’s uddannelsesområder/uddannelsesudvalg

EASJ strukturer sin aftagerinddragelse på to niveauer:

Lovbestemte uddannelsesudvalg for hvert sit uddannelsesområde indeholdende beslægtede Professionsbacheloruddannelser (PBA), Diplomuddannelser, Erhvervsakademiuddannelser (AK) og deltids akademiuddannelser (AU)

Et ekspertudvalg for hver enkelt uddannelse (PBA, AK, AU), eller fælles for nært beslægtede uddannelser. Ekspertudvalgene refererer til de respektive uddannelsesudvalg, hvor det findes nødvendigt.

DOWNLOADS

(Klik for stort billede)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X