Menu

Om EASJ

Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) udbyder videregående uddannelser på fuld tid og deltid. Regionens virksomheder er med til at sikre uddannelsernes aktualitet og vores dimittender får primært praktikplads og job i det private erhvervsliv.  EASJ er tæt på studerende og erhvervsliv i hele regionen med vores fem afdelinger i Køge, Nykøbing Falster, Næstved, Roskilde og Slagelse.

På EASJ kan man vælge mellem 25 karriererettede fuldtidsuddannelser. Plus en lang række fleksible efter- og videreuddannelsesforløb til gavn for erhvervslivet og de ansatte. Vores adelsmærke er at skabe anvendelig viden, der sikrer de studerendes, virksomhedernes og regionens konkurrenceevne nu og i fremtiden. Vores undervisere har brancheerfaring fra erhvervslivet, brænder for deres fagområder og har fokus på virksomhedernes behov.

På Erhvervskademi Sjælland uddanner vi til job i erhvervslivet. Vores mål er at uddanne medarbejdere, der er innovative, professionelle og i stand til at koble teori og praksis. Vi er både tæt på de studerende og tæt på virksomhederne – blandt andet i en lang række projekter, hvor de studerende skaber ny værdi for erhvervslivet. Det nære samarbejde og vores fokus på praktisk anvendelse betyder, at vores studerende får de kvalifikationer, der passer bedst ind på det aktuelle arbejdsmarked.

Ulla Skaarup, rektor

Læs om bestyrelsen her

Vision

Det er EASJ’s vision at uddanne ambitiøse studerende, som vil og kan gøre en forskel i det sjællandske erhvervsliv. Vi vil uddanne innovative og problemløsende praktikere, der medvirker aktivt til udvikling og vækst. Vi vil tilbyde målrettede uddannelser og faglig udvikling til såvel unge uddannelsessøgende som erhvervsaktive voksne. Vi vil uddanne og danne reflekterende og professionelle praktikere, der med afsæt i et teoretisk fundament og en solid praksisforståelse kan forstå og perspektivere udfordringer, træffe aktive valg og løse opgaver i virksomhederne. EASJ’s dimittender kan kombinere det nære med det fjerne med en klar fornemmelse for den globale konkurrences forskellige aspekter.
Vi vil gøre ny faglig viden relevant og tilgængelig for erhvervslivet og gennem samarbejde mellem studerende, medarbejdere og virksomheder skabe konkrete innovative løsninger.

Mission

Det sker overordnet dels gennem uddannelse af unge mennesker til en karriere i erhvervslivet, dels gennem efter- og videreuddannelse af erhvervsaktive og dels gennem viden- og udviklingssamarbejder med virksomheder og organisationer. Med udgangspunkt i fem aktive studiemiljøer der løbende optimerer undervisning og videnudvikling sammen med det lokale erhvervsliv, faciliterer engagerede medarbejdere den individuelle og kollektive læring, der tager afsæt i det erhvervsliv den studerende skal arbejde i og sammen med efterfølgende. Vi vil med en udadrettet indsats sikre en sammenhængende serviceprofil overfor vores studerende, danske som internationale, unge som knap så unge, og overfor aftagerne med en aktiv tilstedeværen, der hvor den forretningsmæssige udvikling foregår. Vi vil sikre løbende fokus på pædagogisk udvikling ved vores insisteren på praksisbaseret undervisning, solid faglighed, mestring af en relationsbaseret tilgang, tværfaglighed og mangfoldighed, struktur og ledelse og ikke mindst læring”

Struktur for EASJ’s uddannelsesområder/uddannelsesudvalg

EASJ strukturer sin aftagerinddragelse på to niveauer:

Lovbestemte uddannelsesudvalg for hvert sit uddannelsesområde indeholdende beslægtede Professionsbacheloruddannelser (PBA), Diplomuddannelser, Erhvervsakademiuddannelser (AK) og deltids akademiuddannelser (AU)

Ekspertudvalg for enkelt uddannelse (PBA, AK, AU), eller fælles for nært beslægtede uddannelser. Ekspertudvalgene refererer til de respektive uddannelsesudvalg.

DOWNLOADS

(Klik for stort billede)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X