Menu

Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Sammensæt selv din akademiuddannelse

Sammensæt selv din akademiuddannelse eller vælg en af de tre mulige retninger:

Procesteknologi

Laboratorieteknologi

Fødevareteknologi

Akademiuddannelsen i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi retter sig mod fødevarebranchen en gros, laboratoriearbejde samt kemisk industri og medico-/biotekbranchen.

Inden for fødevarebranchen retter uddannelsen sig mod studerende med en faglig uddannelse inden for fødevareområdet, inden for laboratoriearbejdet retter uddannelsen sig primært mod personer med en relevant faglig uddannelse inden for laboratorieområdet, og inden for kemisk industri og medico-/biotekbranchen retter uddannelsen sig primært mod studerende med en relevant faglig uddannelse inden for procesområdet.

Med en akademiuddannelse kan du inden for fødevarebranchen kvalificere dig til at arbejde som mellemleder med ansvar for fødevarefremstilling, herunder hygiejne, sikkerhed og lovgivning.

Som laborant kan du få din uddannelse opkvalificeret og inden for kemisk industri og medico-/biotekbranchen bliver du med akademiuddannelsen kvalificeret til at arbejde som tekniker med produktion, udvikling eller kontrol af produkter.

Med retningen procesteknologi går du fra at være operatør til at være tekniker.

Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at have et fuldtidsarbejde ved siden af, og uddannelsen består af seks moduler på i alt 60 ECTS, hvilket svarer til et års fuldtids studie på en videregående uddannelse.

”Det er rigtigt vigtigt for mig, at mine kursister ikke er blege for at stille de spørgsmål, de sidder og gemmer på – og som de måske synes er for dumme til at blive stillet. Dumme spørgsmål er dem, der IKKE bliver stillet. Ofte er det netop de ’dumme’ spørgsmål, der giver de mest frugtbare diskussioner og gør, at de får sat perspektiv på deres hverdag. De begynder at forstå teorien bag hverdagens opgaver.”

Anne Wolf, adjunkt, underviser på Laboratorieteknologi.

Som indledning til uddannelsen kan du vælge at tage fagene kemi og/eller matematik. Disse indledningsfag er ment som et tilbud og kan være til stor hjælp, hvis man ikke har, eller det er længe siden, at man har beskæftiget sig med emnerne.

Du kan bygge din uddannelse op alt efter, om du ønsker en fuld akademiuddannelse eller blot vil tage nogle enkelte fag.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, obligatoriske retningsspecifikke moduler samt et antal valgfrie moduler.

Retningerene er skabt for at imødekomme den variation af jobs, der er inden for sektoren. Retningerne er lige kompetencegivende.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger.

Vi samarbejder med

Titel

AU i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

ECTS

60

Niveau

Akademi (AU)

Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

RETNINGSSPECIFIKKE MODULER (PROCES)

RETNINGSSPECIFIKKE MODULER (LABORATORIE)

RETNINGSSPECIFIKKE MODULER (FØDEVARER)

VALGFRI MODULER

KONTAKT

Kursuskonsulent
Roskilde
X
X