Kontakt

EASJ Roskilde
Lone Buhl
50762671

Procesteknolog

Procesteknologuddannelsen på Erhvervsakademi Sjælland campus Roskilde er Danmarks største uddannelsessted for procesteknologer.

Med uddannelsen til procesteknolog får du en attraktiv uddannelse på et højt fagligt niveau.

Her kan du arbejde
Som procesteknolog kan du få arbejde i både den offentlige sektor og i private virksomheder, hvor du eksempelvis kan bestride produktions- og kontrolfunktioner samt deltage i produktudvikling og procesoptimering. I samarbejde med ingeniører også kunne være med til at opbygge og tilpasse eventuelle ændringer i produktionsanlægget.

Pilotanlægget
Hvis du ønsker at studere i Roskilde, kan du benytte det største pilotanlæg, der udbydes på en uddannelsen til procesteknolog i Danmark. Pilotanlægget betyder, at alle de opgaver, du løser undervejs på din uddannelse, er problemstillinger, der kendes fra virksomheder.

Som studerende på procesteknologuddannelsen løser du virksomhedsorienterede opgaver, der er udviklet i tæt samarbejde med virksomheder.

Mulighed for at læse videre
Du kan videreuddanne dig inden for områder som bioteknologi, procesteknologi og kemi. Yderligere giver uddannelsen som procesteknolog direkte adgang til professionsbacheloruddannelser i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi.

Ansøg

Find ud af hvor og hvordan du ansøger Klik her

UDDANNELSESMULIGHEDER

Her udbydes uddannelsen

Fakta om uddannelsen

Titel: Procesteknolog
Grad: Akademiuddannelse (AK)
Varighed: 2 år
Semestre: 4
ETCS: 120