Menu

Produktionsteknolog (på 28 uger)

Produktionsteknolog på 28 uger.

Som Produktionsteknolog bliver du opdateret på den nyeste viden inden for konstruktion, produktudvikling, produktion og drift.

En produktionsteknolog kan udarbejde hele forløbet, lige fra produktudvikling, beskrivelse af fremstillingsmetoder, dimensioneringer og tegninger, som kan anvendes direkte i produktionen. Som Produktionsteknolog vil du derfor være en attraktiv medarbejder i virksomhederne og samtidig sikre dig en fremtid i en branche, hvor kompetencekravene er støt stigende.

Der skal minimum være 6 deltagere for at forløbet oprettes og der kan maksimum være 24 deltagere.

Du kan tilmelde dig her

Meritoverførsel fra produktionsteknolog (AK) til diplom-ingeniøruddannelserne i produktion og maskinteknik.

Gennemført akademiuddannelse som produktionsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Sjælland ækvivalerer følgende uddannelseselementer på diplomingeniøruddannelserne i produktion og maskinteknik ved Syddansk Universitet, forudsat at ansøgeren opfylder adgangskravene til den pågældende diplomingeniøruddannelse.

 Læs mere her

Undervisning og afgangsprojekt

 • Der undervises 2 aftener om ugen i 20 uger i tidsrummet kl. 16.00 – 20.00 – se indhold nedenfor
 • Efter undervisningsforløbet skal du skrive et afgangsprojekt over ca. 8 uger, som afsluttes med eksamen og eksamensbevis. Du har en vejleder til at støtte dig under afgangsprojektet
 • Første undervisningsgang er 1. februar 2018
 • Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Sjælland afdeling i Slagelse på Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse

Det får du

 • På undervisningsaftnerne vil der være mad og drikke til alle deltagere

Undervisningsforløbet består af følgende moduler:

Metode

 • Rapportskrivning
 • Præsentationsteknik

Konstruktion

 • Statik og styrkelære
 • Dimensionering af konstruktioner
 • Grundlæggende FEA

Teknisk dokumentation

 • Grundlæggende Autodesk Inventor
 • Tekniske tegninger iht. gældende standarder
 • Målsætning og tolerancer, herunder GPS

Produktudvikling

 • Systematisk produktudvikling
 • Idegenereringsmetoder
 • Skitseringsteknik
 • Udvælgelsesmetoder til koncepter
 • Fremstilling af prototyper, herunder 3D-print

Materialelære

 • Alm. konstruktionsstål og aluminium
 • Fysiske egenskaber og fremstillingsprocesser
 • Overfladebehandling og sammenføjningsmetoder
 • Bearbejdningsmetoder
 • Systematisk materialevalg

Plast

 • Fysiske egenskaber og fremstillingsprocesser
 • Designregler for sprøjtestøbte plastemner
 • Materialeidentifikation

Virksomhedsdrift

 • Virksomhedsøkonomi, herunder kostpriskalkulation
 • Organisationsmodeller
 • Miljø og kvalitetsbegreber
 • Udarbejdelse af forretningsplaner

Automatik

 • Grundlæggende pneumatik
 • Komponentlære og komponentdimensionering
 • Diagrammer og styringsprincipper

Afgangsprojekt – 8 uger

Efter afsluttet undervisningsforløb skal du skrive et afgangsprojekt. Afgangsprojektet skal tage udgangspunkt i en relevant praksisnær problemstilling, som kan være i din egen virksomhed eller en anden case som Erhvervsakademi Sjælland hjælper dig med at finde.
Projektet har et omfang på 40-50 sider og bedømmes ved en mundtlig eksamen, hvor både projekt og mundtlig præsentation
tæller. Arbejdsomfanget til projektet er som under undervisningsforløbet og du vil derfor godt kunne passe et fuldtidsarbejde ved siden af projektet. Du får vejledning til projektskrivningen.

Du skal være maskintekniker eller teknisk designer med 5 års relevant erhvervserfaring for at kunne tage uddannelsen.

For at blive optaget på forløbet, skal du desuden tilmelde dig en realkompetencevurdering (varighed 1-2 timer). Realkompetencevurderingen er gratis og er en gennemgang af de kompetencer du har opnået efter afsluttet maskintekniker eller teknisk designer. Dit uddannelsesbevis indgår i realkompetencevurderingen og skal derfor sendes til Erhvervsakademi Sjælland forud for realkompetencevurderingen.

Deltagerprisen er 17.000 for hele forløbet.

Du kan søge en kompetencefond om deltagerprisen.

Kontakt dit fagforbund angående hvilken kompetencefond der er relevant for dig.

Vi samarbejder med

Titel

Produktionsteknolog

Niveau

Akademiuddannelse

Sted

Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse

Tilmelding

Løbende tilmelding frem til studiestart

Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

KONTAKT

Studiesekretær
Slagelse
X
X