Menu

Rengøringsprisen 2017 går til AU Hygiejne og Rengøringsteknik

Det erklæres hermed at modtageren af Rengøringsprisen 2017 er Akademiuddannelsen Hygiejne og Rengøringsteknik ved Erhvervsakademi Sjælland. Direktør ved Hygiejnefokus, Jørgen Espiritu Kjeldsen, skriver følgende officielle begrundelse.

Begrundelse
At arbejde i rengøringsbranchen kræver viden og kendskab til korrekte arbejdsmetoder, arbejdsmiljø, kvalitetsledelse og mange andre områder, hvilket forudsætter grundig og kontinuerlig uddannelse. Branchen er dog ikke altid specielt villig til at satse på uddannelse og opkvalificering, hvilket den i nogen grad manglende opbakning til AU Hygiejne og Rengøringsteknik, desværre vidner om.

AU Hygiejne og Rengøringsteknik er en vigtig uddannelse, som skaber mulighed for at vælge rengøring som en karrierevej. Uden denne mulighed vil det være meget vanskeligt at få rengøringsarbejdet til at opnå den status som er nødvendigt for at få flyttet fokus over på kvalitet og væk fra pris, pris, pris i en branche som er præget af ufaglært arbejdskraft, ringe arbejdsbetingelser og manglende anerkendelse.

AU Hygiejne og Rengøringsteknik modtager Rengøringsprisen 2017 for den ihærdighed hvormed man fortsætter med at ville have uddannelsen til at fungere, uagtet at der ikke altid er elever til at etablere hold, men også for den ekspertise uddannelsens faglige personale besidder og hvormed man udfører projektet i samarbejde med branchen. Her tænkes i første omgang på det igangværende projekt, med det formål at nedbringe energi‐ og resurseforbruget i forbindelse med rengøring, som er udviklet i samarbejde med rengøringsvirksomheden Foodsafe og fødevareproducenten HK Scan Danmark.

Hygiejnefokus vil, som uddeler af Rengøringsprisen, gerne honorere uddannelsen for indsatsen og håber med prisen at kunne skabe mere opmærksomhed omkring uddannelsen og dermed medvirke til, at der kommer en større søgning af elever til uddannelsen.

Du kan læse den officielle begrundelse fra Hygiejnefokus her

Rengoringsprisen600x600

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X