Menu

Salg og markedsføring

Se muligheder og skab lønsomme relationer

På Akademiuddannelsen i Salg og markedsføring lærer du at arbejde struktureret og strategisk med virksomhedens salg og markedsføring, du får viden og kompetencer så du kan analysere, planlægge og gennemføre målrettede salgs- og markedsføringsaktiviteter til gavn for dig selv, virksomheden og kunderne.

Du får viden om:

  • Analyse, planlægning og gennemførelse af tiltag, der styrker salget og markedsføringen
  • Organisatoriske, økonomiske og samfundsmæssige forhold og overvejelser der bør gøres
  • Muligheder for at udvide salget af produkter og ydelser på business-to-business og business-to-consumer markedet
  • Markedsføringens rolle i virksomheden og aktuelle udviklingstendenser på området

Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller nøjes med enkelte moduler. Tager du hele uddannelsen, tager den tre år, vægter 60 ETCS og svarer til ét års fuldtidsstudium.

Uddannelsen er bygget op over tre obligatoriske moduler og to fag, der er retningsbestemte inden for profilen, salg. Hertil kommer et afgangsprojekt. Alle fag samt afgangsprojektet vægter hver 10 ETCS-point. For de enkelte fag modtager du bevis for enkeltstående uddannelseskurser.

Bygger du ovenpå med et afgangsprojekt har du en fuld akademiuddannelse i International handel og markedsføring.

Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger.

Vi samarbejder med

Titel

AU i Salg og markedsføring

ECTS

60

Niveau

Akademi (AU)

Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

VALGFRI MODULER

KONTAKT

X
X