Menu

Skift til procesområdet

Skift til procesområdet.

Skift retning – udvid din horisont inden for procesteknologi.

Er du fødevareteknolog, mejeriteknolog, miljøtekniker eller kemotekniker, og har du mindst to års relevant erhvervserfaring, så kan du på 1½ år skifte retning til procesområdet.

Laboranter og laboratorieteknikere kan også med fordel skifte til procesområdet. Her vil en individuel vurdering, af hvilke moduler der er relevante, komme på tale.

Undervisningen er tilrettelagt efter arbejdstid.

Uddannelsen retter sig mod procesindustrien – især den bioteknologiske industri og medicinalindustrien.

Forløbet består af 3 moduler – måleteknik, procesteknik og bioteknologi samt et afgangsprojekt.
Læs mere og tilmeld dig under ”Uddannelses indhold” nedenfor.

Der skal minimum være 12 deltagere for at forløbet oprettes.

Undervisning og afgangsprojekt

Der undervises i følgende moduler: Måleteknik, procesteknik og i bioteknologi, som afsluttes med et afgangsprojekt. Man tager et modul pr semester.
Modulerne er fra akademiuddannelsen i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi.
Din titel bliver Ademiuddannet i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi med retning procesteknologi

Måleteknik
Undervisningen er tilrettelagt med 13 fremmødedage med en dag om ugen
Undervisningen foregår fra 15.30 – ca. 19.00, dog er der tre fremmødegange, hvor man i forbindelse med øvelser møder klokken 14.00. Modulet har opstart september 2018. Tilmeld dig her

Procesteknik
Undervisningen er tilrettelagt med 13 fremmødedage med en dag om ugen
Undervisningen foregår fra 15.30 – ca. 19.00, dog er der tre fremmødegange, hvor man i forbindelse med øvelser møder klokken 14.00. Modulet har opstart i februar 2019.

Bioteknologi
Undervisningen er tilrettelagt med 7 fremmødedage med en dag om ugen + 2 weekender til øvelser
Undervisningen foregår fra 15.30 – ca. 19.00, dog fra 08.00 – 16.00 i forbindelse med øvelser i weekender. Modulet har opstart i september 2019.

Afgangsprojekt
Undervisningen er tilrettelagt med 4 fremmødedage der foregår fra 15.30 – ca. 19.00+ en eksamen i dagtimerne. Resten er individuel vejledning. Modulet har opstart i februar 2020.

Yderligere oplysninger om de enkelte moduler kan fås ved henvendelse til kursuskonsulent Kaj Reiter tlf.nr. 5076 2669 kare@easj.dk

Uddannet fødevareteknolog, mejeritekniker, miljøtekniker eller kemotekniker og mindst 2 års relevant erhvervserfaring.
Laboranter og laboratorieteknikere kan også deltage. De skal supplere med modulet Proces og metode, og det skal afklares individuelt, om det er nødvendigt at tage modulet bioteknologi.

Hvert modul koster 4.500 kr. + bøger. Afgangsprojekt 6.100 kr.
Der kan søges støtte fra en kompetencefond, hvis du via din overenskomst er omfattet af en. Kontakt din TR eller fagforening.

2. halvår 2018 Måleteknik
1. halvår 2019  Procesteknik
2. halvår 2019 Bioteknologi
Herefter skrives der et afgangsprojekt med individuel vejledning.

Vi samarbejder med

Titel

Skift til Procesområdet

Niveau

Akademiuddannelse

Sted

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Tilmelding

Tilmelding kan ske løbende frem til studiestart

Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

KONTAKT

Kursuskonsulent
Roskilde
X
X