Menu

Flere søger danske uddannelser

Erhvervsakademi Sjælland oplever en fremgang i antallet af Kvote2-ansøgere til de danske uddannelser på knapt 7 %, men også en reduktion i søgningen til de internationale uddannelser.  I hele landet er ansøgertallet dalet med samlet set 3 % i forhold til sidste år, skriver Uddannelses- og forskningsministeriet.

Udviklingen er i tråd med vores målsætninger, siger EASJ’s rektor, Ulla Skaarup: -‘Vi glæder os selvfølgelig over, at de unge i regionen vil uddanne sig på en af vores 25 toårige uddannelser, fordi de gerne vil tage en uddannelse, der er tæt på praksis ude i de virksomheder, de får praktik og job i. Vi har arbejdet målrettet på at få endnu flere ansøgere til vores 25 danske fuldtidsuddannelser igennem de seneste år, og det bærer frugt nu. Vi fik uforholdsmæssigt mange internationale ansøgere sidste år, og det ser nu ud til at stabilisere sig, med en stigning på de danske uddannelser til modvægt.’

Årets højdespringere
Årets kvote2-ansøgere har især været vilde med uddannelserne Datamatiker med en stigning på 33 % og Markedsføringsøkonom med et hop på 24 %. Uddannelsen til Serviceøkonom, der bl.a. handler om oplevelsesøkonomi, går også frem med 22 %. Desuden vil flere gerne læse til Logistikøkonom (stigning på 83 %), Multimediedesigner (stigning på 18 %) og Bygningskonstruktør (stigning på 25 %), som er en 4-årig professionsbachelor.

EASJ udvider i Nykøbing F. til sommer
-’Vores Produktionsteknolog starter op fra sommer af i Nykøbing F. Den ny uddannelsesstation er en konsekvens af vores målsætning om at være til stede, hvor behovet for arbejdskraft er. Vores studerende kommer efter to år ud som praktikere, der kan skabe nye løsninger og vækst i regionens erhvervsliv. De kommende Produktionsteknologer kommer i praktik i de lokale private virksomheder undervejs i studiet. De er efter endt uddannelse klar til at løse teknologiske udfordringer for fx produktionsvirksomhederne i de sydlige dele af Region Sjælland og dermed være med til at skabe mere vækst i vores del af landet,’ tilføjer Ulla Skaarup.

Digitalisering åbner døre for studerende
Ulla Skaarup fremhæver også EASJ’s nye Blended Learning-format på den populære uddannelse Markedsføringsøkonom:  – “Som en del af vores målrettede indsats for skabe flere digitale muligheder for de uddannelsessøgende, har vi fået gang i et hold med godt 30 studerende på uddannelsen Markedsføringsøkonom. De studerer alle online i 80 % af tiden og har klassisk undervisning på få, koncentrerede forløb de resterende 20 % af tiden. Det har åbnet for, at 75 % af holdet består af studerende, som er selvstændige eller er i fuldtidsjob og som efter eget udsagn ikke ville tage en traditionelt opbygget videregående uddannelse.”

//

Summer Holidays, Education, Campus And Teenage Concept - Smiling Teenage Boy In Eyeglasses With Classmates On The Back

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X