Menu

Stort rengøringsprojekt forener FoodSafe A/S og EASJ

En InnoBooster-bevilling fra Innovationsfonden sparker gang i et ambitiøst og fremtidsrettet projekt mellem virksomheden FoodSafe A/S, der leverer levnedsmiddelindustriel rengøringsservice, og Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Roskilde. Parterne indgår samarbejde om at udvikle en ny rengøringsmetode. Deres forskellige fagligheder og mange års erfaring inden for fødevaresikkerhed, kemi, mikrobiologi og rengøring bliver samlet for at udvikle en metode, der både sparer vand, kemikalier og produktionstid.

Optimér rengøringsprocessen med fokus på fødevaresikkerheden
Virksomheden FoodSafe, der har specialiseret sig i levnedsmiddelindustriel rengøringsservice og fødevaresikkerhed, skal fra efteråret 2016 i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland Roskilde udvikle et nyt rengøringskoncept målrettet fødevaresektoren. Konceptet skal resultere i en på flere punkter optimering af rengøringsprocessen – uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden.

Godt samarbejde ruster ikke
At FoodSafe valgte at inddrage Erhvervsakademi Sjælland Roskilde i dette projekt kom naturligt til virksomhedens medejer og tekniske direktør, Kim Petersen. Han har siden sidste år fungeret som gæstelærer på akademiuddannelsen (AU) i Hygiejne og Rengøringsteknik på EASJ Roskilde, så det at indgå et nyt, arbejdsmæssigt fællesskab lå lige for.

“FoodSafe havde projektideen, og de fremlagde projektideen for os. Vi sagde ja, fordi vi også kunne bidrage med vores erfaringer i både at lave projektansøgninger og gennemføre projekter sammen med virksomheder fra tidligere forsknings- og udviklingsprojekter.”

Det forklarer projektleder Birgitte Sterup Hansen, der er cand. brom og underviser på fødevareteknologiuddannelsen ved Erhvervsakademi Sjælland Roskilde.

… Når erfarne kræfter forenes
Foruden FoodSafes tekniske direktør, Kim Petersen, deltager også virksomhedens administrerende direktør, Michael Elmhoff, samt medarbejdere, der udfører rengøring i fødevarevirksomhederne. Ud over Birgitte Sterup Hansen fra EASJ Roskilde er underviserne Ulla Uebel, med en baggrund som kemiingeniør, og Mette Nielsen, der er uddannet dyrlæge og mikrobiolog, trådt med ind i projektet.

Underviserne fra EASJ Roskilde får en nøglerolle i projektet, da de skal være med til at afprøve effekten af de nye metoder i praksis i en virksomhed, hvor FoodSafe til dagligt gør rent:

”Vores samlede store viden om alle aspekter inden for fødevareproduktion, -sikkerhed og –kontrol samt mikrobiologi er meget vigtige i forhold til projektets gennemførelse. Den del af projektet har stor sammenhæng med både fødevareteknolog- og laborantuddannelsen,” siger Birgitte Sterup Hansen.

Mere grøn og mere produktionstid
FoodSafe og EASJs fælles projekt er til stor gavn for fødevareindustrien og erhvervslivet. Et klart mål med den nye rengøringsmetode er, at fødevarevirksomhederne genererer mere produktionstid. Det vil ske som resultat af, at rengøring og desinfektion går hurtigere. Hvis alt går vel, vil det samtidig have en positiv indvirkning på vandforbrug, strømforbrug og forbrug af rengøringsmidler.

“I vores branche skal vi være omkostningsbevidste. Det er typisk sådan, at vores kunder leverer vand, el og luft i de mængder, vi skal bruge det,” forklarer Kim Petersen indledningsvist.

“Gennem det nye rengøringsprogram kan vi både spares på tids- og vandforbrug samt anvendelse af rengøringsmidler. Projektet vil samtidig øge vidensniveauet bredt i rengøringsbranchen og på uddannelserne på rengørings- og hygiejne området. Det handler om at optimere rengøringsprocessen og vinde tid,” siger Kim Petersen.

Praktiske eksempler med hjem til de studerende
Uddannelserne på rengørings- og hygiejne området vil ligeledes kunne nyde godt af FoodSafe og Erhvervsakademi Sjælland Roskildes fælles fodslag.

For selvom de studerende på henholdsvis fødevareteknologi, AU i Hygiejne og Rengøring og laborant-uddannelserne ikke får lov til at svinge svaber og kontaktplader selv, forudser Birgitte Sterup Hansen, Mette Nielsen og Ulla Uebel allerede tidligt i processen, hvordan deres mange studerende vil komme til at få gavn af deres underviseres engagement i et så omfangsrigt og tværfagligt projekt:

“I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler til at binde teori op på. De studerende skal klædes på til at kunne indgå i erhvervslivet med det samme. Vi vil komme hjem med prøverne og billeder, som kan inddrages i undervisningen og bruges som eksempler i vores egne praktiklokaler,” forklarer Birgitte Sterup Hansen og Ulla Uebel.

Tager ansvar for fremtiden
Perspektiverne med det nye program er i virkeligheden mange. Det vil ikke blot kunne række hånden ud til fødevareindustrien. Når rengøringsprogrammet er færdigudviklet og gennemtestet kan der ikke være noget til hinder for, at den nye rengøringsmetode kan benyttes vidt i andre brancher, hvor rengøring og desinfektion er lige så vitalt som i fødevareindustrien.

Samtidig vil den viden, der kommer tilbage til uddannelserne, blive stillet til rådighed for erhvervslivet.

Projektet mellem FoodSafe A/S og EASJ i Roskilde strækker sig starter i efteråret 2016 og løber frem til slutningen af 2017.

Foodsafe Billede

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X