Menu

Sundhedspraksis

Styrk dine faglige kompetencer

Lær at deltage i projektarbejde og udviklingsopgaver.

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis bliver du involveret og opkvalificeret i forhold til nye opgaver og den opgaveglidning som foregår i den offentlige sektor, og du får udviklet en stærkere faglig profil som gør, at du efterfølgende kan indgå i udviklings- og projektarbejde.

Du får viden om:

  • Etisk arbejde
  • Magtforståelse
  • Tværfaglig samarbejde
  • Kulturforståelse
  • Kritisk refleksion
  • Sundhedsfremme
  • Forebyggelse
  • Evaluering
  • Dokumentation

”Som teamkoordinator har jeg kontakt med mange forskellige pårørende, borgere og personale. Derfor har jeg fået meget ud af uddannelsen. Især kommunikationsdelen. Vi lærte de kommunikative former at kende. Hvordan stiller man spørgsmål på forskellige måder i forhold til, hvem man taler med. Jeg har fået en helt anden tankegang og har fået belyst de ting, jeg gør i min hverdag. ”

Daniel Høstrup Krell, Teamkoordinator, Holbæk kommune.

Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller nøjes med enkelte moduler. Tager du hele uddannelsen, tager den tre år, vægter 60 ETCS og svarer til ét års fuldtidsstudium.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, 3 valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt.

Efter bestået afgangsprojekt har du en fuld akademiuddannelse i sundhedspraksis.

Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger

Vi samarbejder med

Titel

AU i Sundhedspraksis

ECTS

60

Niveau

Akademi (AU)

Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

KONTAKT

Konsulent
Direkte: 30683514
E-mail: gipe@zbc.dk

X
X